+421 915 823 241 oteza@oteza.sk

Výrobná činnosť

  • strojárska výroba (zváranie nerezovej a čiernej ocele, delenie materiálu, sústružnícke práce)
  • montážne práce (kovové konštrukcie, potrubné rozvody z nerezovej a čiernej ocele) s oprávnením na vykonávanie takýchto prác
  • výroba a montáž lisov s malými kapacitami Kajman II, Kajman III
  • výroba a predaj typových radov zubových čerpadiel ZC 10, 25, 32, 70, 92, 125 s certifikátom pre  použitie vo výbušnom prostredí Ex
  • výroba a predaj mobilného homogenizačného zariadenia, ktoré slúži na zamiešanie kvapalných zmesí v IBC kontajneroch alebo v 200 litrových sudoch
  • výroba a predaj malých lisovacích zariadení s filtráciou oleja

Kajman II, Kajman III

Homogenizačné zariadenie

Zubové čerpadlá

Lisovacie zariadenia