+421 917 493 627 oteza@oteza.sk

Technologické zariadenia pre spracovanie rastlinných olejov, výrobu bionafty a iné priemyselné technológie

Výrobná činnosť

strojárska výroba (zváranie, delenie materiálu, sústružnícke práce), montážne práce (kovové konštrukcie, potrubné rozvody nerez – čierny kov), technologické linky detekcia netesností pomocou vákuovo-héliovej skúšky

Technologické zariadenia

technologické zariadenie na degumming, bielenie, rafináciu a winterizáciu rastlinných olejov a tukov, na transesterifikáciu rastlinných olejov a priamu esterifikáciu mastných kyselín, na spracovanie glycerolu, na úpravu opotrebovaných minerálnych olejov a na rekompresiu pár

Projekčná činnosť

na základe viac ako dvadsať ročných skúseností sme schopní zrealizovať projektovú dokumentáciu v kategórii “Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb” vo všetkých stupňoch projektovej dokumentácie