+421 917 493 627 oteza@oteza.sk

Winterizácia – odvoskovanie

Winterizácia – odvoskovanie

Winterizácia je termicko – mechanický proces pri ktorom dochádza ku kryštalizácii pevných podielov oleja, za riadených teplotných podmienok. V ďalšej fáze nastupuje ich mechanická separácia. Proces sa používa pri olejoch, ktoré vytvárajú pod 5°C zákal. Je to napríklad bavlníkový a slnečnicový olej. Príčinou zákalu môže byť zvýšený obsah nasýtených triglyceridov, alebo prítomnosť voskov. Vosky obsahuje napríklad slnečnicový olej a vtedy sa zvykne používať pojem odvoskovanie.

Zariadenie teda pracuje na princípe kryštalizácie voskov za pomoci kryštalizačnej látky pri postupnom ochladzovaní oleja a následnom filtrovaní na horizontálnom doskovom filtre.

Technológia pracuje kontinuálne a je plne automatizovaná.

Popis procesu:

Do procesu vstupuje olej, ktorý je potrebné ochladiť v rekuperačnom výmenníku a na požadovanú teplotu v chladiacom výmenníku.

Pred vstupom do winterizátora  sa dávkuje zmes kryštalizačnej látky s olejom cez statický mixér. Táto zmes sa pripravuje v nádobe z miešadlom a automatickým dávkovaním kremeliny. Zmes je prečerpávaná čerpadlom do statického mixéra pred vstupom do winterizátora.

Olej za mierneho miešania postupne chladne a preteká cez kryštalizátor, kde narastajú kryštály voskov za pomoci pridanej kryštalizačnej látky a nízkej teploty.

Ďalej olej prečerpávame do nádoby s miešadlom pred filtráciou, kde pridávame zmes oleja s kremelinou samostatným čerpadlom z tej istej nádoby ako do winterizátora. Pomer oleja a zmesi je riadený automaticky pomocou prietokomerov.

V nádobe po winterizácii sa zhromažďuje olej potrebný na filtračný cyklus. Potom pokračuje filtrácia podľa nasledovných krokov:

  1. Plnenie
  2. Naplavenie
  3. Filtrovanie
  4. Vytlačovanie
  5. Sušenie
  6. Regenerácia

Proces filtrácie je automatický, až na krok regenerácie, ktorý sa musí robiť manuálne. Preto nie je možné použiť vertikálne filtre, ktoré nie sú schopné sami sa otriasť /očistiť/. Je to preto, lebo filtračný koláč z voskami je hodne lepivý.

Tak isto nie je možné fúkať filter parou, pretože vykryštalizované vosky by sa rozpustili.

Za automatickým filtrom je v potrubí zaradený rukávový filter, ktorý má za úlohu zachytiť prípadné drobné nečistoty z hlavného filtra alebo pri poškodení hlavného filtra.

Winterizácia – linka na výrobu jedlého oleja, kapacita 10 000 t/rok, Chorvátsko