+421 917 493 627 oteza@oteza.sk

Lisovanie za studena

Lisovanie za studena

Za studena lisované oleje sa lisujú bez využitia vysokých teplôt, zvyčajne pri teplote okolo 60°C. Po lisovaní je olej prefiltrovaný a tým je vyrobený jedlý olej s jemnou orechovou arómou a zlatožltou farbou. Olej obsahuje rozpustné vitamíny, prítomné v pôvodnej surovine (hlavne vitamín E), nenasýtené mastné kyseliny, antioxidanty a ďalšie živiny. Pre chuť oleja sú veľmi dôležité prírodné aromatické látky, ktoré pri lisovaní za studena v oleji zostanú. Nevýhodou lisovania za studena je menší výťažok lisovania, preto sa používa dvojstupňové lisovanie. Jeho výhodou je samozrejme vyššia výťažnosť, ale aj podstatné šetrenie opotrebovania lisovacích sád prvého stupňa lisovania.

Popis dvojstupňového lisovania za studena:

Semeno na vstupe do lisovne prechádza cez magnetický odlučovač kovových častí. Ďalej je dopravované do predlisu, kde dochádza k prvému stupňu lisovania. Výlisky sú ďalej dopravované do dolisu, kde dochádza k dolisovaniu semena. Vylisovaný olej sa zhromažďuje v zbernej nádobe s miešadlom, z ktorej je potom čerpadlom dopravovaný do kalolisu. Výlisky z lisov sú odvážané von z lisovne.

Technologická dodávka lisovne začína šnekovým dopravníkom nad násypkou predlisu a končí výpadom pokrutín  z dolisu. Olej z predlisu a dolisu sa zhromažďuje v zbernej nádobe s kalovým čerpadlom. Kalové čerpadlo olej prečerpáva do homogenizačnej nádoby, aby bol prelis rovnomerne rozptýlený. Z homogenizačnej nádoby vysokotlakové šnekové čerpadlo tlačí olej cez kalolis do skladových nádrží.

Parametre lisovania:

Vstupné parametre

Olejnaté semená Vlhkosť max. pre skladovanie Vlhkosť stredná doporučená Olejnatosť stredná pri strednej vlhkosti Olejnatosť rozsah efektívnej lisovateľnosti
Repka olejná 8% 6,5% 42% 38 – 44%
Slnečnica 8% 6,5% 43% 40 – 48%

Semená s olejnatosťou mimo rozsah efektívneho lisovania podľa tejto tabuľky je možné tiež lisovať, ale dá sa očakávať zhoršovanie parametrov, prípadne problémy s tvorbou prelisu a stabilitou procesu.

Výstupné parametre

Najlepšie je kvalita lisovania charakterizovaná parametrom zvyškový tuk vo výliskoch ( podiel oleja vo výliskoch v percentách) a udáva sa prepočítaný na vlhkosť výliskov 10%. Bežne dosahované hodnoty sú uvedené v tabuľke, pri dodržaní vstupnej kvality semena.

Olejnaté semená Zvyškový tuk vo výliskoch pri vlhkosti 10% Zvyškový tuk v sušine (%) Výťažnosť (%) Zostatok oleja vo výliskoch v % (olejnatosť – výťažnosť)
Repka olejná 10 – 12 % 11,1 – 13,3 34,08 – 35,56 6,44 – 7,92
Slnečnica 10 – 12% 11,1 – 13,3 35,23 – 36,69 6,31 – 7,77

Lisovňa, Komárno, Slovensko, kapacita 720kg semena/hod.