+421 917 493 627 oteza@oteza.sk

Lisovňa

Lisovanie

Lisovaním sa rozumie vytlačovanie oleja z olejnatého materiálu mechanickým tlakom. Získavanie oleja je ovplyvnené niektorými faktormi, pôsobiacimi na vzťah oleja k pevnej častici olejniny. Hlavne je to obsah vody, zloženie olejniny a spôsob úpravy olejniny pred lisovaním. Platí, že úprava závisí na druhu semena a na použitom spôsobe lisovania. Lisovanie môže byť nízkotlaké alebo vysokotlaké. Najpoužívanejší spôsob je, že sa používa mechanizmus lisovania na šnekových lisoch.

  • Pri nízkotlakovom lisovaní /predlis/ sa zvyšuje stupeň rozomletia a znižuje stupeň klimatizácie. Výlisky z predlisu obsahujú 16 – 20 % tuku a lisovanie prebieha pri tlaku 5 – 16 MPa.
  • Pri vysokotlakovom lisovaní /dolis/ je schopnosť ísť až na 5 – 7 % tuku v pokrutinách a lisovanie prebieha pri tlaku 40 MPa.
  • Pri priamom lisovaní v jednom stupni sa tlak zvyšuje až na 100 MPa. Výlisky vtedy obsahujú 13 – 14 % tuku.

Podľa spôsobu predúpravy semena je možné lisovanie rozdeliť na základné dve časti a to je: