+421 917 493 627 oteza@oteza.sk

Odpadové minerálne oleje

Odpadové minerálne oleje

Z odpadového oleja sa odstránia hrubé nečistoty a to na vibračnom filtry. Prefiltrovaný olej sa ohreje v trubkovom rozoberateľnom výmenníku na 80°C a pokračuje na trikanter, kde sa oddelia od seba olej, voda a hrubé nečistoty. Olej pokračuje z trikantera samospádom do nádoby, voda pod tlakom vychádza z trikantera na ČOV a hrubé nečistoty sa vyhadzujú cez pásový dopravník na automobilový kontajner, ktorý sa vyváža na skládku odpadov. Olej z nádrže sa cez filter a čerpadlo dostáva na doskový rekuperačný rozoberateľný výmenník, kde sa ohreje na 125°C a pokračuje na trubkový rozoberateľný výmenník, kde sa pomocou pary ohreje na 145°C. Takýto ohriaty olej vstupuje na odparku, kde za pomoci vákua je z oleja vytiahnutá vodná para cez cyklón. Výstupný olej z odparky je prečerpávaný čerpadlom cez rekuperačný výmenník, kde sa ochladí na 100°C a ide do výstupnej nádoby upraveného oleja.

Úprava odpadového minerálneho oleja, kapacita 900l/hod, Slovensko