+421 917 493 627 oteza@oteza.sk

Filtrácia

Filtrácia

Filtrácia má za úlohu odstrániť z oleja tzv. prelis, čo znamená mechanické nečistoty z lisovania oleja.

Filtrácia je dodávaná komplexne (homogenizačná nádrž – automatický/manuálny/ filter – bezpečnostný filter) súčasne s dopravníkmi, čerpadlami, elektroinštaláciou a riadením. Filtrácia bude prebiehať za studena pri teplote 40 – 50°C.

Technológia pracuje kontinuálne a môže byť plne automatizovaná.

Do filtra je olej vháňaný čerpadlom z homogenizačnej nádrže. Filter môže byť ovládaný manuálne alebo automaticky.

Manuálne filtre /kalolisy/ sa používajú na malé výkony. Orientačne do výkonu lisovne 1000 kg semena/hod., teda cca 400 kg oleja/hod.

Nábeh, plnenie filtra aj samotnú filtráciu zabezpečuje obsluha svojim dozorom. Po zanesení filtra musí obsluha filter vyprázdniť, vysušiť a vyčistiť od filtračného koláča.

Tento typ filtra je možné vytláčať a vysúšať iba vzduchom, pretože polypropylénova konštrukcia filtračných dosiek a plachetiek neznesie teplotu sýtej vodnej pary.

Automatické filtre /AMA filtre/ sa používajú na väčšie výkony. Doskový, tlakový, naplavovací filter sa vyznačuje tým, že samotná filtrácia sa vykonáva na vrstve zachytených nečistôt – prelisu alebo tzv. filtračného koláča. Na zlepšenie filtračných vlastností môže byť použitá filtračná látka. Z toho dôvodu nie je žiadúce odstrániť pred filtráciou celý prelis /napríklad sedimentáciou/.

Tento filter pracuje v plne automatickom režime. Vytláčaný a sušený môže byť vzduchom aj parou, pretože na filtráciu sa používajú nerezové sitá.

Para je používaná na zlepšenie strát vo filtračnom koláči a v prípade nebezpečenstva vznietivosti filtračného koláča.

Popis filtrácie:

Pred filtráciou je zaradená homogenizačná nádrž, ktorá plní úlohu medzizásobníka lisovaného oleja. Miešanie zamedzuje sedimentácii prelisu a zabezpečuje rovnomerné dodávanie oleja s prelisom do automatického /manuálneho/ filtra. Niekedy môže byť do homogenizačnej nádrže pridávaná filtračná látka na zlepšenie a zrýchlenie filtrovateľnosti. Kúrenie udržuje olej na filtračnej teplote.

Automatický /aj manuálny/ filter pracuje v cykloch:

  • Plnenie
  • Naplavenie
  • Filtrovanie
  • Vytlačovanie
  • Sušenie
  • Regenerácia

Za automatickým filtrom je v potrubí zaradený rukávový filter, ktorý má za úlohu zachytiť prípadné drobné nečistoty z hlavného filtra alebo pri poškodení hlavného filtra.

Z automatického filtra vypadáva počas cyklu regenerácia filtračný koláč do násypky pod filter. Filtračný koláč sa môže pridať do výliskov alebo naspäť do lisov.

Filtrácia – linka na výrobu jedlého oleja, kapacita 10 000 t/rok , Chorvátsko
Filtrácia – linka na výrobu jedlého oleja, kapacita 1 000 kg/hod , Kazachstan