+421 917 493 627 oteza@oteza.sk

Spracovanie frito oleja

Spracovanie frito oleja

Technologické zariadenie určené na spracovanie frito oleja sa využíva pri výrobe MERA. Frito olej je vlastne znehodnotený rastlinný olej vyprážaním a má v neznámi pôvod a neznáme prímesy. Cieľom zariadenia je fyzikálne upraviť fritovací olej a získať z neho olej, ktorý sa ďalej spracuje pri výrobe MERA a odpadovú vodu (kondenzát), ktorý sa vypustí do kanalizácie..
Upravený frito olej je možné použiť na výrobu MERA a to v doporučenom množstve max. 5 -10% zo vstupného repkového oleja.

Popis technológie

Znečistený fritovací olej sa prečerpáva zo vstupnej nádoby do vibračného sita, kde sa zachytávajú mechanické nečistoty. Po zbavení mechanických nečistôt sa fritovací olej ďalej prečerpáva do destilačnej kólony, kde sa zbaví vody. Odparovaná voda sa zachytáva v chladiči, kde sa schladí a skondenzuje v nádobe. Vodný kondenz sa odčerpáva z nádoby do kanalizácie. Takto očistený fritovací olej sa prečerpáva z destilačnej kolóny do výstupnej nádoby, kde je nachystaný na ďalšie spracovanie.

Úprava frito oleja, kapacita 4000ton/rok, Chorvátsko