+421 917 493 627 oteza@oteza.sk

Projekčná činnosť

  • na základe viac ako dvadsaťročných skúseností sme schopní zrealizovať projektovú dokumentáciu v kategórii „Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb“ vo všetkých stupňoch projektovej dokumentácie od stavebného povolenia cez realizáciu až po dokumentáciu skutkového vyhotovenia.
  • pre jednotlivé technologické celky vypracujeme výrobnú (dielenskú) dokumentáciu
  • programové vybavenie Solid Works, AutoCad
Technológia na výrobu bionafty s kapacitou 30 000t/rok
Technológia na výrobu jedlého oleja s kapacitou 1 000kg/hod
Technológia na výrobu bionafty s kapacitou 20 000t/rok
Prechádzaka výrobnou halou – Technológia na výrobu bionafty s kapacitou 20 000t/rok