+421 917 493 627 oteza@oteza.sk

Spracovanie G-fázy

G-fáza je vedľajší produkt pri výrobe bionafty. Technologické zariadenie slúži na rozrazenie G – fázy do organickej vrstvy a glycerolu. Glycerol sa potom skoncentruje z 50-60% na 80%.

Opis technológie

Glycerolová fáza sa prečerpáva do zásobnej nádrže, z ktorej je nedávkovaná do reaktora. V reaktore je zmes okyslená kyselinou chlorovodikovou. Po odkyslení sa zmes nechá rozsadiť a oddelí sa pomocou vodivostného čidla. Glycerolová fáza sa prečerpá do zásobníka, z ktorého je kontinuálne nastrekovaná do odparky, kde dochádza k oddestilovaniu metanolu z glycerolu za vákua. Metanol kondenzuje na trubkovom chladiči. Pre ušetrenie energie sú v systéme zaradené výmenníky tepla.