+421 917 493 627 oteza@oteza.sk

Rekompresia pár

Kompresiou odvádzaných pár je možné dosiahnuť značného zníženia spotreby energie pri procesoch odvodňovania (zahusťovania).Odvodnenie je postavené na princípe kompresie vodnej pary. Výparné teplo, ktoré musí byť do odparenia vody v procesu zahusťovania vložené, možno získať späť kondenzáciou odsávaných pár. Aby bolo kondenzačné teplo, ktoré je obsiahnuté v parách, použiteľné k poskytnutiu ďalšieho tepla pre proces koncentrácie, musí byť kondenzácia pár prevedená za vyššej teploty, než je bod varu. Pre zvýšenie kondenzačnej teploty sa pary stlačia o 0,1 až 0,5 bar ( 10000 – 50000 Pa). Pre vrátenie tepla sa použije tepelný výmenník, ktorým sa kondenzačné teplo vráti z komprimovaných pár do koncentračnej jednotky. Okrem energie potrebnej pre pohon kompresoru a počiatočný ohrev, nie je nutný žiadny ďalší vstup energie. Metóda rekompresie pár je najúspornejšou metódou odparovania.

Spoločnosť OTEZA, s.r.o. Martin je jednou z mála dodávateľov v Európe, ktorá túto špičkovú technológiu ponúka.