+421 917 493 627 oteza@oteza.sk

Výrobná činnosť

  • strojárska výroba (zváranie nerezovej a čiernej ocele, delenie materiálu, sústružnícke práce)
  • montážne práce (kovové konštrukcie, potrubné rozvody z nerezovej a čiernej ocele) s oprávnením na vykonávanie takýchto prác
  • výroba a montáž lisov s malými kapacitami Kajman II, Kajman III
  • výroba a predaj typových radov zubových čerpadiel ZC 10, 25, 32, 70, 92, 125 s certifikátom pre  použitie vo výbušnom prostredí Ex
  • výroba a predaj mobilného homogenizačného zariadenia, ktoré slúži na zamiešanie kvapalných zmesí v IBC kontajneroch alebo v 200 litrových sudoch
  • výroba a predaj malých lisovacích zariadení s filtráciou oleja
  • lisy sú vhodné na lisovanie olejnatých semien ako: slnečnica, repka olejná, lan, mak, sója, konope, ľanové semeno, arašidy a ďalšie

Kajman III

Homogenizačné zariadenie

Zubové čerpadlá

Lisovacie zariadenia

Technické parametre

•     výťažnosť…..70-85%
•     zostatkový tuk vo výliskoch…..13-15%
•     spracované množstvo
•     repkového semena…..50-60 kg repkového semena/hodinu
•     vyrobené množstvo oleja…..16-20 litrov/hodinu
•     príkon…..3kW
•     váha…..110 kg
•     rozmer…..500x500x500 mm

Technické parametre

• výťažnosť…..70-85%
• zostatkový tuk vo výliskoch…..13-15%
• spracované množstvo
• repkového semena…..12 kg repkového semena/hodina
• vyrobené množstvo oleja…..3,5 litra/hodinu
• príkon…..1,1 kW
• váha…..50 kg
• rozmer…..540x550x460 mm

Technické parametre

• výťažnosť…..70-85%
• zostatkový tuk vo výliskoch…..13-15%
• spracované množstvo
• repkového semena…..20 kg repkového semena/hodina
• vyrobené množstvo oleja…..7 litrov/hodinu
• príkon…..2,2 – 3 kW
• váha…..85 kg
• rozmer…..450x400x300 mm

Technické parametre

• výťažnosť…..70-85%
• zostatkový tuk vo výliskoch…..13-15%
• spracované množstvo
• repkového semena…..200 kg arašidov/hodinu
• vyrobené množstvo oleja…..70 kg/hodinu
• príkon…..15kW
• váha…..cca 1000 kg
• rozmer…..1500x450x1170 mm