+421 917 493 627 oteza@oteza.sk

Degumming

Degumming

Technologické zariadenie je zamerané na kontinuálne odslizenie rastlinného oleja, obecne nazývané degumming. Zariadenie sa využíva na odstránenie hydrátovateľných a nehydrátovateľných fosfolipidov a voľných mastných kyselín/VMK/ zo surového oleja. Pre odstraňovanie fosfolipidov a VMK sa v procese využívajú dva odstredivé separátory, ktoré podstatne zvyšujú účinnosť procesu a stabilitu z pohľadu kvality výstupného oleja. Zariadenie pracuje na princípe reakcie nežiaducich látok v oleji s kyselinou a v prípade znižovania kyslosti s lúhom a vodou. Fosfolipidy v procese koagulujú a sú oddelené z oleja na separátoroch.

Technológia degummingu teda slúži na znižovanie fosforu, voľných mastných kyselín, mydiel a vlhosti v surovom oleji.

Zariadenie pracuje kontinuálne a je plne automatizované.

Podľa toho, ktoré látky sa odstraňujú, používa sa:

  • Vodný degumming  
  • Kyslý degumming
  • Special degumming
  • Top degumming

Vodný degumming:

Pridaním vody do oleja koagulujú hydrátovateľné fosfatidy, ktoré sú potom odstredené v separátore.

Fosfor sa znižuje na 50 až 200 ppm.

Kyslý degumming:

V týchto zariadeniach sa využívajú vlastnosti hydrátovateľných fosfolipidov, ktoré sa hromadia na rozhraní olej – voda a následne agregujú.

Prídavok kyseliny zaisťuje prostredie pre vznik zhlukov a zároveň pre premenu časti nehydrátovateľných fosfolipidov na hydrátovateľné, teda odstrániteľné.

Fosfor je týmto spôsobom znižovaný pod 50 ppm.

Special degumming:

Princíp technológie je ten istý, akurát je pridávané aj malé množstvo lúhu na neutralizáciu kyseliny.

Fosfor je znižovaný pod 30 ppm.

Top degumming:

V zariadení sa neodstraňuje len fosfor, ale aj kyslosť a mydlá. Nevýhodou je vytváranie soapstocku.

Fosfor je znižovaný pod 10 ppm.

Popis procesu:

Surový vyfiltrovaný  olej vstupuje do procesu čerpadlom o teplote  5-35°C cez rekuperačný výmenník,  kde sa  ohrieva  výstupným olejom z technológie. Následne sa  dohrieva vo výmenníku ohrevným médiom na požadovanú teplotu.

Po nadávkovaní príslušného množstva kyseliny pred prvým dynamickým mixérom je olej v dynamickom mixéri dostatočne zmiešaný s kyselinou a pokračuje do nádoby, kde dochádza k reakcii kyseliny s nehydrátovateľnými fosfolipidmi.

Ďalej postupuje do druhého dynamického mixéra, kde sa do oleja presne dávkuje lúh s vodou a následne pokračuje do reaktora s miešadlom, kde dochádza k ďalším chemickým reakciám resp. k vyzrážaniu fosfolipidov.

Potom olej vstupuje do separátora. Pred vstupom sa dohreje na požadovanú teplotu a v separátore dochádza k oddeleniu vyzrážaných slizov z oleja.

Slizy sa odvádzajú do nádoby podľa použitia lúhu. Ak sa použije v procese lúh na odstránenie mastných kyselín, odpad z odstredivky sa volá soapstock. Ak sa nepoužije na odstránenie mastných kyselín lúh tak sa volá gums.

Olej je po odstredení prečerpávaný cez rekuperačný výmenník, kde je predohriaty výstupným olejom a pokračuje do výmenníka, kde sa dohreje ohrevným médiom. Do ohriateho oleja sa dávkuje tzv. pracia voda a olej je čerpaný cez tretí dynamický mixér do druhého separátora. Tu dochádza k oddeleniu vody a mydiel z oleja.

Olej zo separátoru sa dopravuje do vákuového sušiča kde je minimalizovaný podiel vody v oleji. Zo sušiča je olej prečerpávaný cez filtre do skladovacej nádoby.  Vákuum v sušiči zabezpečuje vodokružná výveva s vlastným chladiacim okruhom. Skondenzované vodné pary sú zvedené do separačnej akumulačnej nádrže.

Degumming – linka na výrobu jedlého oleja, kapacita 150 t/deň , Bielorusko